Obszary w których możemy pomóc

Metodyka współpracy z klientami

Skorzystaj z pomocy adwokatów

Obsługa prawna

Oferujemy pomoc prawną w szerokim zakresie spraw, niezależnie od ich charakteru.

W naszej pracy kierujemy się zasadami etyki i prawa, dbając o to, aby nasi klienci otrzymali profesjonalną i skuteczną pomoc.

Szukasz pomocy w walce z kredytem frankowym?

Jesteśmy zespołem doświadczonych adwokatów, którzy specjalizują się w obsłudze procesów frankowiczów. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu korzystnych wyroków, dzięki którym mogą odzyskać swoje pieniądze i unieważnić kredyty.

Obszary działalności

Klienci indywidualni i biznesowi

Spory sądowe

Reprezentacja Klienta w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, a w szczególności w następujących sprawach:

O zapłatę ceny / wynagrodzenia
O odszkodowanie
prawa prasowego
o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał organów osób prawnych
o ochronę dóbr osobistych
z zakresu prawa własności przemysłowej
o ochronę praw autorskich i pokrewnych

Prawo rodzinne

Reprezentacja Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności w sprawach:

o rozwód
o separację
o alimenty
o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
o rozwiązanie przysposobienia
o  ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
w zakresie władzy rodzicielskiej oraz styczności z dzieckiem

Prawo pracy

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
reprezentowanie pracodawców, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych w ramach negocjacji układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych
przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa pracy i oświadczeń woli pracodawcy (umowy o pracę, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę)

Windykacja


Prowadzenie sądowej i pozasądowej windykacji należności Klienta, w tym:

uzyskiwanie tytułów wykonawczych
reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym obejmująca w szczególności uczestnictwo w czynnościach Komornika Sądowego, kontrolę jego działań
wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych prawem środków zaskarżenia
podejmowanie działań prawnych przewidzianych na wypadek niewypłacalności dłużników

Prawo karne

Prowadzenie wskazanych niżej spraw z zakresu prawa karnego:

obrona Klientów w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe
obrona Klientów w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w sądowym postępowaniu karnym
sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentacja oskarżycieli w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Upadłości

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, a w szczególności:

przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców
przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów
reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym o ogłoszenie upadłości oraz po jej ogłoszeniu w postępowaniu upadłościowym

Ponadto

Świadczenie dodatkowej pomocy prawnej w zakresie usług standardowych:

sporządzanie pisemnych opinii prawnych
udzielanie ustnych porad prawnych; konsultacje
prowadzenie korespondencji w imieniu klienta

analiza umów, opiniowanie i redagowanie umów oraz innych aktów prawnych

Stała obsługa

Ryczałt – kontraktowe zarządzanie sprawami prawnymi

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców zapewniamy Klientowi: ciągłą gotowość świadczenia pomocy prawnej i natychmiastową reakcję na występujące problemy prawne, oraz kompleksowe i systematyczne prowadzenie spraw prawnych przedsiębiorstwa Klienta.