Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem.
Jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Przewiduje się możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia w systemie ryczałtowym lub godzinowym,
wówczas gdy nie jest możliwe, aby z góry oszacować czas potrzebny do wykonania zadania.

 

 


Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).